Văn phòng đại diện

Link: Agency.UAH.vn / VanPhong.UAH.vn

Xin Mở Văn Phòng Đại Diện

Chính sách mở văn phòng đại diện của UAH.vn

Mọi thành viên của UAH.vn có đủ năng lựccó mặt bằng tại nhà riêng hoặc doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn đều có thể đăng ký trở mở văn phòng đại diện của UAH.vn để trở thành Trưởng văn phòng đại diện của mình. 

Mỗi văn phòng đại diện sẽ được quản trị một website với tên miền VP123.UAH.vn trong đó 123 là mã số của văn phòng đại diện. Trưởng văn phòng đại diện có toàn quyền quản trị website này để giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ văn phòng của mình.

Văn phòng đại diện có quyền nhận dự án tự thực hiện hoặc đưa dự án về cho UAH.vn để kết hợp thêm nhiều thành viên khác cùng thực hiện còn văn phòng đó được nhận hoa hồng phí giới thiệu dự án từ 1% đến 5%. 

Vui lòng gửi yêu cầu mở văn phòng đại diện tại đây

Các văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Các văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ

Các văn phòng đại diện tại TP Đà Lạt

Xin Mở Văn Phòng Đại Diện