Đang tuyển Ban quản trị

Link: Admin.UAH.vn

Hotline: 0905995042

Thông báo tuyển ban quản trị

Nếu bạn là một cựu sinh viên hoặc giảng viên của trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn thì hãy ứng cử làm Trưởng ban quản trị cộng đồng này tại UngCu.UAH.vn

Ban sáng lập

Nguyễn Hoài Nam

Giảng viên khoa Xây Dựng UAH

Nam.UAH.Lecturer.vn

Ban cố vấn

PGS.TS. Trương Quang Thành

Trưởng khoa Xây dựng UAH

TruongQuangThanh.UAH.Lecturer.vn

Nguyễn Mạnh Bình San

Cựu sinh viên UAH, trưởng ban ngân hàng VLXD SACA

NguyenManhBinhSan.UAH.Engineer.vn

Ban quản trị

Tên của bạn

Trưởng Ban quản trị

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Phó Ban quản trị

YourName.UAH.Designer.vn

Tên của bạn

Phó Ban quản trị

YourName.UAH.Engineer.vn

Tên của bạn

Thư ký

YourName.UAH.Designer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Kiến trúc

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Quy hoạch

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Nội thất

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Xây dựng

YourName.UAH.Engineer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Hạ tầng đô thị

YourName.UAH.Engineer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Mỹ thuật

YourName.UAH.Designer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Tư vấn

YourName.UAH.Engineer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Quản lý dự án

YourName.UAH.Designer.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Hành chính & Nhân sự

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Thực tập & Tuyển dụng

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Truyền thông

YourName.UAH.Architect.vn

Tên của bạn

Trưởng Ban Bán hàng & Chăm sóc khách hàng

YourName.UAH.Architect.vn