Cộng đồng UAH.vn

Cộng đồng ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Giới thiệu

UAH.vn được thành lập bởi các cựu sinh viên và giảng viên UAH.edu.vn nhằm tạo một cầu nối giữa những người đã hoặc đang học tập và làm việc tại nhà trường bao gồm:

Để tuyển chọn những người đã được xác thực danh tính và bằng cấp thì chúng tôi chỉ kết nạp thành viên có danh hiệu UAH.danhhieu.com và cấp thẻ thành viên dạng tên miền YourName.UAH.vn chuyển hướng về một tên miền danh hiệu trên của bạn. 

Đăng Ký Thực Tập & Làm Việc