Kỹ sư xây dựng UAH

Link: Engineer.UAH.vn / KySu.UAH.vn

Nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ với từng thành viên trong danh sách bên dưới hoặc gửi yêu cầu tuyển dụng tại job.UAH.vn

Sinh viên ngành xây dựng, hạ tầng

TranHuy412.UAH.Student.vn - SV ngành Kỹ thuật xây dựng Trần Hoàng Huy

TruongTan0710.UAH.Student.vn - SV ngành Kỹ thuật xây dựng Trương Thanh Tân

YourName.UAH.Student.vn (0,6)

Tốt nghiệp năm 2023

Tốt nghiệp năm 2022

Tốt nghiệp năm 2021

Tốt nghiệp năm 2020