UAH.vn tuyển Trưởng ban quản trị

Chỉ dành cho cựu sinh viên UAH và giảng viên UAH

UAH.vn được thành lập bởi một số giảng viên và cựu sinh viên UAH với một số mục tiêu mà chúng tôi không thể thực hiện được trong khuôn khổ nhà trường. Hiện nay chúng tôi cần tìm một người đồng chí hướng để đảm nhiệm vai trò Trưởng ban quản trị dự án này. 

Chúng tôi chỉ tuyển thành viên là cựu sinh viên hoặc giảng viên UAH. Tên và Ename của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách Ban quản trị nên vui lòng đăng ký tạo Ename tại Ename.vn trước khi đăng ký vào Ban quản trị bằng cách liên hệ với chúng tôi